FDF Esbjerg 3 Jerne

FDFs HISTORIE

 
FDF er Danmarks ældste børne- og ungdomsarbejde

Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF, er Danmarks ældste arbejde for børn og unge.

Frivilligt Drenge Forbund, FDF, blev stiftet i 1902 af den unge arkitekt Holger Tornøe fra Frederiksberg og hans ven Ludvig Valentiner, der læste til præst. 

 Holger Tornør   Ludvig Valentiner

 Holger Tornøe                    Ludvig Valentiner

Kun for drenge

I starten var FDF kun for drenge over 11 år. Formålet med FDF var at lave en anderledes form for søndagsskole, hvor der ikke blot blev fortalt bibelhistorier men også var plads til masser af fysisk udfoldelse. Aktiviteterne var først og fremmest marchøvelser med musik i spidsen, lege i det fri, idræt, foredrag og bibeltimer.

Opfandt sommerlejren

Få år efter starten af FDF kom sommerlejren til, og her fik drengene mulighed for at udfolde sig som ingen andre steder. FDF var nemlig først med den idé i Danmark.

FPF, FDF/FPF og igen FDF

I 1952 stiftede Signe Larsen og Willy Gravesen Frivilligt Pige Forbund, FPF.

I 1974 blev de to forbund slået sammen til FDF/FPF.

I 1994 besluttede landsmødet at forkorte navnet til Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.
 
   

Signe Larsen                          Willy Gravesen 

27.000 medlemmer

I dag har FDF mere end 27.000 medlemmer i hele Danmark og Sydslesvig fordelt i mere end 450 lokale kredse. FDF Esbjerg 3. kreds er som de øvrige kredse en selvstændig enhed under Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund.

FDF har et formål

Formålet med FDF har lige siden starten i 1902 været at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus. FDF er en frivillig og selvstændig del af folkekirkens arbejde med børn og unge, og FDF Esbjerg 3. kreds har tilknytning til Jerne kirke.

I FDF lærer dine børn Fadervor og hører de kendte bibelhistorier. Hvert møde starter eller slutter med enten en andagt eller en sang, og på alle ture og lejre slutter dagen med forkyndelse, sang og en historie, der gerne skulle give masser af livsmod og tro på fremtiden.

Udfordringer og fællesskab

Aktiviteterne i FDF er mangfoldige. Men fælles for dem er, at de både giver udfordringer til store og små og skaber et godt fællesskab mellem børn, unge og voksne.

I FDF er samværsformen, der bygger på gensidig tillid, lige så vigtig som de enkelte aktiviteter. FDF ønsker også at være med til at forbedre børns generelle vilkår i såvel folkekirken som resten af samfundet.

 

Sommerlejr 2016